Đ𝐚̃ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡, 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐚̆𝐦 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝟓 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐠𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐚𝐢 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐝𝐞̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡

Cùng điểm qua top 5 nhân vật có “hình xăm”, vô cùng mạnh mẽ và còn sống trong One Piece[…]

Read more