𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐛𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐚̃ 𝐯𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 “𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐨̣𝐜” 𝐨̛̉ 𝐓𝐚̂𝐧 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏)

One Piece đã giới thiệu đến người xem rất nhiều băng hải tặc mạnh mẽ, nhưng theo bạn đâu mới[…]

Read more

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 “𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐮̀ 𝐪𝐮𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡?

Đầu bếp thượng hạng của băng Mũ Rơm là một trong số các nhân vật đẹp trai hiếm hoi và[…]

Read more