𝐍𝐡𝐢̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐇𝐚𝐤𝐢 𝐁𝐚́ 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐋𝐮𝐟𝐟𝐲 – 𝐓𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞

Chúng ta đã từng nhìn thấy sức mạnh của Haki Bá Vương trong One Piece có thể đánh ngất hàng[…]

Read more

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐚̣̆𝐜, 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐧𝐚̃ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐦𝐚́𝐮 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̉𝐲 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐥𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?

Các mức tiền thưởng cao trong One Piece đang dần được hé lộ khiến nhiều người càng thêm tò mò[…]

Read more

𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐥𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̉𝐢 𝐐𝐮𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐞, 𝐚𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐦𝐞̃ 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 “đ𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐨̛̀𝐦” (𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟐)

Trong hàng ngũ Hải Quân đã có những người đã trở thành huyền thoại khi sở hữu sức mạnh đủ[…]

Read more

𝟖 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐏𝐥𝐮𝐭𝐨𝐧 – 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̂̉ đ𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢

Pluton là một trong 3 vũ khí cổ đại từ kỷ nguyên Trống cũng với Poseidon, Uranus và cũng là[…]

Read more