𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 “𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀ đ𝐚́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐬𝐮̛̣ 𝐦𝐮̀ 𝐪𝐮𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐞̂ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡?

Đầu bếp thượng hạng của băng Mũ Rơm là một trong số các nhân vật đẹp trai hiếm hoi và[…]

Read more